ZASADY OCHRONY PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności (zwana dalej ‘polityką prywatności’) określa zasady LEI Register OÜ (zwanego dalej ‘LEI Register’) odnośnie obsługi danych osobowych, a także typów gromadzonych danych osobowych oraz sposobów przetwarzania zebranych danych osobowych. Niniejsza polityka prywatności może zostać zmieniona w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy prawa.

1. Administrator danych
LEI Register OÜ, Uus 21-2, 10111, Tallinn, Harjumaa

2. Osoba do kontaktu
info@rejestrlei.pl

3. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Gromadzone dane osobowe wykorzystane są przez LEI Register oraz, kiedy jest to niezbędne, jego partnerów umownych. Przetwarzamy wyłącznie dane osobowe osób prawnych lub ich przedstawicieli (zwanych dalej ‘firmą’ lub ‘osobą’).
Przetwarzamy dane osobowe osób: 1) będących istniejącymi klientami LEI Register; 2) które przesłały zapytanie (klient potencjalny) za pośrednictwem witryny LEI Register www.leirejestr.pl (zwanej dalej ‘witryną’); 3) przeglądających witrynę LEI Register (klient potencjalny); lub 4) których adres do kontaktu kodu LEI dostępny jest w publicznej bazie danych (klient potencjalny).

LEI Register wykorzystuje gromadzone dane osobowe do kontaktu z klientami lub klientami potencjalnymi i do oferowania im usług. LEI Register może również wykorzystywać dane osobowe do obsługi swej działalności gospodarczej i analizy, wykonywania analiz biznesowych, ulepszania swych produktów i usług oraz personalizacji treści i reklam.
Podstawą prawną gromadzenia i przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes LEI Register w gromadzeniu i przetwarzaniu danych w celu oferowania, ulepszania i rozwijania swych produktów i usług, a także dostarczania lepszych, spersonalizowanych reklam.

LEI Register nie będzie udostępniać zebranych danych osobowych nieupoważnionym stronom trzecim. LEI Register może jednak przenieść dane osobowe do osób trzecich oferujących LEI Register usługi umowne. Tego typu strony trzecie są umownie zobowiązane wykorzystywać powierzone im dane osobowe wyłącznie w celu świadczenia usług umownych. LEI Register może również udostępnić zgromadzone dane osobowe organom władzy lub innym stronom trzecim w przypadku, gdy wymaga tego obowiązujące prawo.

4. Przetwarzane dane osobowe
Regularne dane, przykładowo:
· nazwa firmy;
· numer kodu LEI firmy posiadającej kod LEI;
· adres e-mail;
· kraj lokalizacji.

Dane osobowe gromadzone w związku z korzystaniem z naszych usług lub witryny lub inną podobną sytuacją, przykładowo:
· dane o korzystaniu z usług lub witryny;
· informacje o wykorzystywanym urządzeniu;
· kod LEI;
· adres IP;
· informacje o przeglądarce.

5. Typowe źródła danych i pliki cookies
Klient sam przekazuje swoje dane osobowe przy każdym zakupie produktu lub usługi od LEI Register, a także w przypadku odwiedzin na witrynie i przesyłania zapytania. LEI Register gromadzi niezbędne informacje na temat potencjalnych klientów z publicznych baz danych. Za każdym razem, gdy przekazujemy informacje na potrzeby marketingu bezpośredniego, klient zostanie poinformowany, jeśli jego dane osobowe zostały pozyskane z publicznych baz danych.

LEI Register wykorzystuje pliki cookies, aby ułatwić klientowi korzystanie z witryny.
Poprzez korzystanie z naszych usług klient udziela zgody na przechowywanie plików cookies na swoim urządzeniu. Jeśli klient zdecyduje się wyłączyć przechowywanie plików cookies na swoim urządzeniu, może utracić dostęp lub możliwość korzystania z usług LEI Register.

6. Typowi odbiorcy danych osobowych oraz przenoszenie danych osobowych na terenie Unii Europejskiej i do państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego

LEI Register przetwarza dane osobowe w jurysdykcjach państw członkowskich Unii Europejskiej oraz państw należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

7. Ochrona danych
Gromadzone dane osobowe obsługiwane są starannie i z zachowaniem poufności. Dostęp do danych osobowych mają wyłącznie osoby, do których obowiązków należy przetwarzanie danych osobowych.
Aby mieć dostęp do systemu przechowującego zebrane dane osobowe (iAdmin lub Google Drive), użytkownicy muszą się zalogować przy użyciu swego osobistego ID użytkownika i hasła.
Wszelkie zebrane dane osobowe są chronione przed przypadkowym lub bezprawnym dostępem (Google Drive) oraz modyfikacją, zniszczeniem lub innymi podobnymi zmianami (backlog).

8. Prawa klienta
Klienci mają prawo do:
• dostępu, odnowienia, usunięcia i poprawy swych danych osobowych;
• wycofania swej zgody, jeśli przetwarzanie danych osobowych oparte jest na zgodzie udzielonej przez klienta;
• zażądania ograniczenia przetwarzania swych danych osobowych przez LEI Register;
• zażądania zaprzestania przetwarzania swych danych osobowych.

Klienci mogą egzekwować wszelkie prawa wymienione powyżej kontaktując się z nami pocztą e-mail lub klikając odnośnik ‘anuluj subskrypcję’ w stopce wiadomości e-mail otrzymanej od nas.
LEI Register może poprosić klienta o sprecyzowanie swej prośby na piśmie.

Jeśli klient nie jest zadowolony ze sposobu przetwarzania przez LEI Register jego danych osobowych, klient ma prawo złożyć skargę u właściwego organu nadzorczego monitorującego przestrzeganie przepisów na temat ochrony danych.

Pisemne prośby i zapytania przesyłać należy na następujący adres:
LEI Register OÜ
info@rejestrlei.pl

9. Polityka przechowywania danych
Gromadzone dane osobowe przechowywane będą wyłącznie tak długo, jak jest to konieczne i uzasadnione lub wymagane przez stosowne przepisy prawa.
Dane osobowe klientów oraz klientów potencjalnych LEI Register będą przechowywane przez okres trwania powiązanej relacji biznesowej. Jeśli relacja biznesowa ustanie i dane osobowe nie są już aktywnie używane, dane stają się nieaktywne. Nieaktywne dane osobowe będą usuwane zgodnie z polityką przechowywania danych LEI Register.