CZYM JEST NUMER LEI?

Numer LEI w skrócie

Numer LEI w kilku słowach 

 • Numer LEI - Numer identyfikacyjny podmiotu prawnego.
 • Unikalny kod identyfikacyjny dla podmiotów handlujących na rynkach finansowych (akcje, obligacje, transakcje terminowe, Forex itp.)
 • Każda transakcja przeprowadzona na nadmienionych rynkach polega na nawiązaniu kontaktu z kontrahentem, który również posiada numer LEI.
 • Wykorzystywany przez organy regulacyjne do nadzorowania rynków finansowych.
 • LEI stanowi wspólny mianownik dla rynków finansowych, firm i organów regulacyjnych.
 • Wydawanie numeru LEI odbywa się w ramach LOU objętych akredytacją GLEIF.
 • GLEIF - Globalny System Identyfikatora Podmiotu Prawnego.
 • BRAK LEI OZNACZA NIEMOŻNOŚĆ PROWADZENIA HANDLU.

Odnówienie  numeru LEI

Każde przedsiębiorstwo otrzymuje kod, który przyznawany jest na rok. W przypadku wniosku o numer LEI złożonego 5 stycznia 2018 r. kod jest ważny do dnia 5 stycznia 2019 r. włącznie. Po upływie ważności numeru LEI nie można dokonywać transakcji na rynku finansowym. Dlatego Rejestr LEI daje wygodną możliwość opłaty za automatyczne przedłużenie ważności kodu na kilka lat. Rejestr LEI może oferować taką opcję dzięki godnym zaufania partnerom LOU.

Nawet jeśli pierwszy wniosek złożono na rok lub z opcją aktualizacji na trzy lub pięć lat, Rejestr LEI dopilnuje, aby kod nie utracił ważności.

Struktura numeru LEI

Numer LEI składa się z dwudziestu liczb i cyfr.

 • Cztery pierwsze znaki to oznaczenie LOU (Local Operating Unit), jednostki nadającej numer LEI.
 • Piąty i szósty symbol to zawsze 0. To odróżnia oznaczenie LOU od oznaczenia firmy.
 • Symbole od siódmego do osiemnastego stanowią indywidualne oznaczenie podmiotu prawnego.
 • Ostatnie dwa znaki to symbole kontrolne.
Struktura numeru LEI

 

LEI to łączenie kolejnych elementów w jedną spójną całość!

Długofalowym założeniem GLEIF jest nadanie uniwersalnego numeru rejestracyjnego podmiotom działającym na całym świecie. Jest to identyfikator, który umożliwia ujednolicenie i przygotowanie wysokiej jakości danych referencyjnych.

"Wierzymy, że każda firma powinna charakteryzować się unikalną tożsamość. Numer LEI pozwala ten cel osiągnąć."

 GLEIF - Globalny System Identyfikatora Podmiotu Prawnego

Kto może wydawać numery LEI?

Prawidłowość wydanych kodów LEI nadzoruje GLEIF (Globalny System Identyfikatora Podmiotu Prawnego). GLEIF jest organizacją kontrolującą procedurą wydawania kodów LEI. GLEIF nie wydaje kodów LEI. Są one wydawane za pośrednictwem sieci publicznych i prywatnych przedsiębiorstw działających jako LOU. Ich celem jest rejestracja i odnowienie kodów LEI, jak również wsparcie organizacji chcących uzyskać numer LEI. Listę LOU można sprawdzić tutaj.

Rejestr LEI nie ma charakteru LOU. Rejestr LEI pełni rolę oficjalnego agenta rejestracyjnego. Naszym zadaniem jest pomoc firmom i podmiotom publicznym pragnącym uzyskać wiarygodne informacje na temat LEI oraz zarządzanie komunikacją pomiędzy LOU a podmiotami pragnącymi ubiegać się o LEI. Sprawdzamy przesyłane nam dane przy pomocy publicznie dostępnych usług, takich jak Krajowy Rejestr Przedsiębiorców itp. Więcej informacji na temat agentów rejestracyjnych znaleźć można tutaj.