Jak uzyskać LEI w Polsce?

Jak sama nazwa wskazuje, Identyfikator Podmiotu Prawnego (LEI) jest wymagany dla każdego podmiotu prawnego, który regularnie zawiera transakcje finansowe. Uzyskanie LEI jest proste, sprowadza się do wybrania odpowiedniego dostawcy usług rejestracyjnych i wypełnienia wniosku. Następnie usługodawca zatwierdzi Twoje dane i odeśle Ci numer LEI. Continue reading...

Co to jest transfer LEI?

Transfer LEI to proces przenoszenia kodu LEI od jednego usługodawcy do drugiego. W procesie przechodzenia do innego dostawcy usług kod LEI nie zmieni się. Jest to proces typu back-end, który nie jest widoczny dla klientów końcowych. Kod LEI można w każdej chwili przenieść do lepszego, tańszego dostawcy usług. Continue reading...

Ile kosztuje nadanie kodu LEI?

Global LEI System (GLEIS) został zaprojektowany w taki sposób, że koszt LEI może się różnić w zależności od dostawcy. Uzyskanie kodu LEI może kosztować od 269 zł do 700 zł, w zależności od tego, u kogo się rejestrujemy. Ponieważ kod musi być aktualizowany co roku, koszty zaczynają się sumować. Z tego powodu zachęcamy do zwrócenia szczególnej uwagi na cenę i potraktowania jej jako głównego czynnika przy rejestracji kodu LEI.  Continue reading...

ESRB omawia przyszłość LEI

European Systemic Risk Board (ESRB) opublikowała okolicznościowy dokument poświęcony znaczeniu Legal Entity Identifier (LEI). Zadaniem ESRB w Unii Europejskiej (UE) jest zapobieganie i ograniczanie ryzyka w systemie finansowym. W dokumencie przedstawiono możliwości, jakie stwarza LEI w umożliwianiu szybszych, tańszych i bezpieczniejszych transakcji nie tylko na rynkach finansowych, ale i dla wszystkich podmiotów prawnych na całym świecie. Continue reading...

Global Business Identifier (GBI) – Inicjatywa na rzecz transformacji handlu

Border Interagency Executive Council (BIEC) opracowała nowy Evaluative Proof of Concept (EPoC), w ramach którego przetestowane zostaną trzy różne identyfikatory podmiotów i określone zostanie, która kombinacja jest optymalna do jednoznacznej identyfikacji: głównych podmiotów prawnych, ich ról własnościowych oraz konkretnych lokalizacji w ramach funkcji globalnego łańcucha dostaw. Globalny Identyfikator Biznesowy (GBI, Global Business Identifier) EPoC ma działać w ramach systemu Automated Commercial Environment, a jego uruchomienie planowane jest na wiosnę 2022 r. Continue reading...

KDPW LEI vs Rejestr LEI

Globalny System LEI został zaprojektowany tak, aby zachęcić do konkurencji między podmiotami nadającymi LEI, a rejestratorami, z korzyścią dla osób prawnych chcących uzyskać LEI. Ustalenie ceny za wydanie i utrzymanie LEI pozostawiono więc samym organizacjom. To wyjaśnia, dlaczego niektóre firmy pobierają dwukrotnie wyższe opłaty niż ich konkurenci. Continue reading...

Komu potrzebny jest numer LEI?

LEI jest potrzebny osobom prawnym, które biorą udział w transakcjach finansowych i które chcą handlować na rynkach finansowych, np. kupować akcje, obligacje lub inne papiery wartościowe. Istnieje również wiele przepisów (zależnych od jurysdykcji), które wymagają uzyskania LEI. Continue reading...

Co to LEI-search

Lei-search.info oferuje najważniejsze informacje o dostawcach Legal Entity Identifier. Potencjalni klienci mogą w prosty sposób znaleźć najlepszego usługodawcę kodów LEI w oparciu o cenę, czas przetwarzania, metody płatności czy też język strony. Tabela LEI może być posortowana w oparciu o cenę rejestracji, cenę odnowienia, lub szacowany czas przetwarzania. Continue reading...

Rejestr LEI i RapidLEI ogłaszają oficjalne partnerstwo

Londyn, Wielka Brytania i Tallinn, Estonia. 10 stycznia 2019 r. - Rejestr LEI, lider w dostarczaniu i zarządzaniu kodami LEI oraz RapidLEI, w pełni akredytowany emitent LEI specjalizujący się w automatyzacji procesu emisji LEI, w dnu dzisiejszym ogłosili nawiązanie partnerstwa. Rejestr LEI będzie oferował kody LEI wydawane przez RapidLEI, aby rejestracja kodów dla ich globalnych klientów była szybsza i dokładniejsza. Continue reading...