LEI POLSKA - ZŁÓŻ WNIOSEK PRZED GODZ. 17:00 I OTRZYMAJ SWÓJ KOD LEI JUŻ DZIŚ*

2 min
Weryfikacja danych
1-24 h
Zatwierdzenie kodu LEI
2653 wniosków przyjętych przez ostatnich 7 dni   /   393 przez ostatnie 24h
Ostatni Klienci
Tomasz Brodowicz 984500P981C8B71A0550
VILO WIND GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 9845000B0851E2F69018
Proasekuracja sp. z o.o. 98450093TC70999E4602
Sales & More S.A. 98450062D0AF5ED9BC87
Proasekuracja sp. z o.o. 98450093TC70999E4602
Otrzymaj swój kod LEI w ciągu kilku godzin, a nie dni! Najszybszy i najtańszy wniosek o przyznanie kodu LEI w Polsce.
269zł 269zł
/
1 rok 1 rok
269 zł rok 269 zł rok
690zł 690zł
/
3 lata 3 lata
230 zł rok 230 zł rok
990zł 990zł
/
5 lat 5 lat
198 zł rok 198 zł rok

Adres siedziby podmiotu zgodnie z wpisem we właściwym rejestrze*Uwaga - pierwsza znana data nie może być datą po zakończeniu ostatniego okresu rozliczeniowego. W tym przypadku firma nie posiada bezpośredniego lub ostatecznego organu macierzystego, ponieważ nie posiada konsolidacji w sprawozdaniu finansowym. Powyżej prosimy zaznaczyć „Nie posiadam bezpośredniego lub ostatecznego organu macierzystego” lub zaznaczyć wyjątek „Nie konsoliduje się”. Dziękujemy!

*Uwaga - pierwsza znana data nie może być datą po zakończeniu ostatniego okresu rozliczeniowego. W tym przypadku firma nie posiada bezpośredniego lub ostatecznego organu macierzystego, ponieważ nie posiada konsolidacji w sprawozdaniu finansowym. Powyżej prosimy zaznaczyć „Nie posiadam bezpośredniego lub ostatecznego organu macierzystego” lub zaznaczyć wyjątek „Nie konsoliduje się”. Dziękujemy!

LEI rejestracja za pomocą VISA
LEI rejestracja za pomocą Mastercard
LEI rejestracja za pomocą PayPal


CENA KODU LEI

Kod LEI na jeden rok
Kod LEI na trzy lata
Kod LEI na pięć lat

Odnowienie kodu LEI na rok 269 zł*
+VAT 23% / 0% VAT, jeśli numer VAT UE jest ważny
** Faktura zostanie wysłana po przypisaniu kodu LEI


Kto obecnie potrzebuje kod LEI?

Od 3 stycznia 2018 r. wszystkie podmioty prawne, które chcą dokonywać transakcji na europejskich rynkach finansowych, obejmujących wszelkiego rodzaju papiery wartościowe lub instrumenty pochodne (np. akcje, obligacje, fundusze ETF, kontrakty wymiany walut typu forward, swap, swapy na stopy procentowe itp.), muszą złożyć podanie w celu uzyskania kodu LEI.

Upraszczając, jeśli chcesz kupować lub sprzedawać papiery wartościowe w firmie, musisz uzyskać kod LEI. Obecnie większość wymogów dotyczących kodu LEI wynika z dyrektywy w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID II) oraz rozporządzenia w sprawie infrastruktury rynku europejskiego (EMIR). Głównym celem tych aktów prawnych jest zapewnienie większej transparentności i stabilności światowego rynku finansowego. Wszystkie przepisy prawne dotyczące kodu LEI można znaleźć tutaj.

Wniosek o przyznanie kodu LEI

Złożenie wniosku o przyznanie numeru lub kodu LEI to prosty proces w trzech krokach.

1. Wypełnij wszystkie wymagane pola w powyższym formularzu wniosku o przyznanie kodu LEI.  W większości przypadków dane podmiotu są gromadzone automatycznie z baz danych Krajowego Rejestru Przedsiębiorców lub Bazy Internetowej REGON.

2. Wyślij swój wniosek i dokonaj płatności za pomocą karty kredytowej, PayPal lub przelewem bankowym.

3. Twoje dane zostaną przetworzone, a kod LEI wysłany pocztą elektroniczną.

Twój wniosek zostanie przesłany do weryfikacji wprowadzonych danych zaraz po dokonaniu płatności. W 90% przypadków otrzymasz swój kod LEI w ciągu 2 godzin*.

*w dni powszednie

Wszystko, co musisz wiedzieć o kodach LEI

1. Czym jest kod LEI?

Kod LEI (Legal Entity Identifier) jest to 20-znakowy, alfanumeryczny kod oparty o normę ISO 17442 opracowaną przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO). Powiązany jest on z kluczowymi informacjami referencyjnymi pozwalającymi na klarowną i unikatową identyfikację podmiotów prawnych biorących udział w transakcjach finansowych. Wszystkie dane LEI zawierają uporządkowane dane referencyjne, które można podzielić na 2 sekcje: Poziom 1 – kto jest kim, oraz Poziom 2 – kto do kogo należy. Dane Poziomu 1 obejmują dane rejestracyjne podmiotu, takie jak nazwa prawna, numer rejestracyjny, adres siedziby i urzędowy itp. Poziom 2 zawiera informacje na temat struktury własności podmiotu i dzięki temu odpowiada na pytanie, kto do kogo należy. Krótko mówiąc, publicznie dostępna pula danych LEI przenosi nieuporządkowane dane rejestracyjne podmiotu do znormalizowanego globalnego katalogu, który znacznie poprawia przejrzystość na rynkach globalnych.

Czy wiesz, że...? 

W trakcie tworzenia Globalnego Systemu LEI (GLEIS) uznano, iż należy przyspieszyć proces wdrażania, zaczynając jak najszybsze wydawanie identyfikatorów podmiotów jeszcze zanim globalny system stał się w pełni funkcjonalny. W związku z tym zdecydowano o wydawaniu podmiotom kodów ‘Pre-LEI’ w ramach rozwiązania tymczasowego. Wspomniane kody Pre-LEI niczym nie różnią się od oficjalnych kodów LEI i w swoim czasie zostaną automatycznie przekształcone na kody LEI.

Źródło: London Stock Exchange

1.1 GLEIF

Założona przez Radę Stabilności Finansowej w czerwcu 2014 roku, Globalna Fundacja Identyfikatorów Podmiotów Prawnych (GLEIF) ma za zadanie wspierać implementację oraz użytkowanie LEI. Fundację wspiera i nadzoruje Komitet Nadzoru Regulacyjnego LEI, który reprezentuje organy publiczne z całego świata łączące siły we wspólnym nadzorowaniu przejrzystości na globalnych rynkach finansowych. GLEIF to ponadnarodowa niekomercyjna organizacja z siedzibą w Bazylei w Szwajcarii.

Usługi GLEIF zapewniają integralność operacyjną Globalnego Systemu LEI. GLEIF stale poszerza zarówno informacje dostępne w obrębie , jak i jakość puli danych LEI oraz jeszcze bardziej ułatwia publiczny dostęp do informacji.

Warto wiedzieć: 

Obecnym dyrektorem naczelnym GLEIF jest Stephan Wolf. W styczniu 2017 roku został ogłoszony przez One World Identity jako jeden ze 100 Najlepszych Liderów w dziedzinie identyfikacji.

Źródło: Gleif.org

1.2 Norma ISO 17442

Norma 17442 Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO) określa zestaw atrybutów lub danych referencyjnych podmiotu prawnego stanowiących najistotniejsze elementy identyfikacji. Kod LEI sam w sobie jest neutralny, bez wbudowanych systemów inteligencji lube kodów państwowych, które mogłyby stanowić niepotrzebne komplikacje dla użytkowników.

Norma ISO 17442 określa minimalne dane referencyjne, jakich trzeba dostarczyć przy kodzie LEI. Dane takie są zwykle określane jako Dane Poziomu 1 – kto jest kim:

Oficjalna nazwa podmiotu prawnego odnotowana w rejestrach urzędowych.
Zarejestrowany adres ww. podmiotu prawnego.
Kraj założenia.
Kod reprezentujący nazwę państwa podrzędnych oraz jego jednostkę podrzędną.
Data pierwszego przydzielenia kodu LEI; data ostatniej aktualizacji informacji LEI; a także data wygaśnięcia, jeśli ma zastosowanie.

 

1.2.1 Dane Poziomu 2 – Kto należy do kogo?

Dane Poziomu 2 odpowiadają na pytanie, kto do kogo należy? Celem jest identyfikacja zależności w strukturze korporacyjnej. Tylko podmioty, których jednostka dominująca lub jednostka dominująca najwyższego szczebla konsoliduje sprawozdania finansowe podmiotu zależnego, mają możliwość raportowania danych Poziomu 2. Same prawo własności do podmiotu zależnego nie spełnia jeszcze kryteriów raportowania Poziomu 2 odnośnie podmiotu zależnego.

Warto wiedzieć:

Jeśli zdecydujesz się raportować dane Poziomu 2 (struktura własności), przygotuj się do dostarczenia ostatniego skonsolidowanego sprawozdania finansowego jednostki dominującej i/lub jednostki dominującej najwyższego szczebla celem potwierdzenia danej zależności.

1.2.2 Co jeśli moja firma posiada jednostkę dominującą i sprawozdania są skonsolidowane, ale nie jestem w stanie dostarczyć skonsolidowanych sprawozdań finansowych?

Podmioty mogą zdecydować się na raportowanie struktury korporacyjnej, lub wybór odpowiednich wyjątków sprawozdawczych. Wyjątek od sprawozdawczości jest powodem nieprzekazania informacji na temat struktury korporacyjnej. Więcej na temat wyjątków można znaleźć tutaj.

2. Jaki jest cel kodu LEI?

System LEI uruchomiono w reakcji na kryzys finansowy i ma on na celu poprawę przejrzystości w systemach operującymi danymi finansowymi. Obecnie istnieje kilka metod identyfikacji podmiotów w obrębie różnych rynków i państw. Jednak w pełni działający Globalny System LEI (GLEIS), zapewni jeden wielki znormalizowany system. W różnych jurysdykcjach istnieje wiele rozporządzeń wymagających stosowania kodów LEI. Głównym założeniem Globalnego Identyfikatora Podmiotów Prawnych jest jednak uproszczenie, normalizacja i ułatwienie identyfikacji dowolnego podmiotu prawnego na całym świecie

2.1 Zastosowanie kodów LEI w rozporządzeniach finansowych.

Kody LEI się znajduje zastosowanie na całym świecie w różnych krajach i ich jurysdykcjach. USA i Unia Europejska (UE) jako pierwsze zaadaptowały kody LEI w raportowaniu finansowym. Choć adaptacja LEI nie przebiega równomiernie w różnych jurysdykcjach, skupiając się głównie w Kanadzie, UE i USA, wiele państw system stopniowo zaczyna się do niego przekonywać. Indyjski Bank Rezerw dopuścił stosowanie kodów LEI na rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych, a także zezwolił na stosowanie LEI przez dużych kredytobiorców korporacyjnych oraz maklerów walutowych. Australia była następna, gdzie ASIC zezwoliło na stosowanie LEI w transakcjach instrumentów pochodnych.

Pełną listę rozporządzeń związanych ze stosowaniem kodów LEI znaleźć można na stronie internetowej GLEIF

Ciekawostka:

Chiny stanowią najszybciej rozwijającą się jurysdykcję dla kodów LEI w 2019 roku. 

Dla podmiotów chińskich w Chinach LEI jest darmowe.

3. Komu potrzebny jest kod LEI?

Mówiąc najogólniej, kodu LEI potrzebuje każdy podmiot prawny, którego działalność obejmuje transakcje finansowe. Obecnie istnieje około 100 rozporządzeń w różnych jurysdykcjach, w których stosowanie kodów LEI jest albo wymagane, albo oczekiwane. Przykładowo, istnieje ponad 60 różnych aktów prawnych w samych USA i Europie. Dostęp do wszystkich rozporządzeń..

Ciekawostka:

Obecnie zaledwie 1–1,5% podmiotów na całym świecie kodem posiada kod LEI. Szacuje się, że na całym świecie jest ponad 100 milionów podmiotów prawnych.

3.1 Stosowanie kodów LEI według rozporządzeń UE, EMIR i MiFID II / MiFIR

Stosowanie kodów LEI jest już wymagane przez wiele rozporządzeń i dyrektyw unijnych, w szczególności:

- Rozporządzenie w Sprawie Infrastruktury Rynku Europejskiego (EMIR) – od dnia 1 listopada 2017 unijne repozytoria transakcji zobowiązane są odrzucać zgłoszenia transakcji nie zawierające kodu LEI (bez względu na to, czy dotyczą uczestników rynku z Unii, czy spoza niej);

- MiFID II/MiFIR – kluczowa data to 3 stycznia 2018 roku, tj. data wejścia w życie MiFID II/MiFIR. Od tego dnia uczestnicy rynku nie będą w stanie handlować z unijnymi firmami inwestycyjnymi, jeśli nie posiadają kodu LEI (MiFID II/MiFIR wymagają od firm inwestycyjnych pobrania od klientów kodu LEI przed zaoferowaniem usługi mogącej skutkować obowiązkiem zgłoszenia transakcji);

Od dnia 3 stycznia 2018 roku wszystkie podmioty prawne pragnące dokonywać transakcji na europejskich rynkach finansowych obejmujących jakiekolwiek papiery wartościowe lub instrumenty pochodne (np. Akcje, Obligacje, Fundusze Inwestycyjne Typu ETF, Terminowe Transakcje Walutowe, Swapy, Swapy Stóp Procentowych itp.) muszą uzyskać kod LEI.

Należy zauważyć, iż jedynie podmioty prawne kwalifikują się do wnioskowania o kod LEI.
Podmiot prawny musi posiadać kod LEI tylko wtedy, gdy chce dokonywać transakcji przy pomocy instrumentów finansowych.

Więcej na temat rozporządzeń unijnych.

3.2 Czy kod LEI jest obowiązkowy?

Od dnia 3 stycznia 2018 roku kody LEI są obowiązkowe dla podmiotów handlowych. Poprawiona Dyrektywa w Sprawie Rynków Instrumentów Finansowych (MiFID II) oraz rozporządzenie towarzyszące (MiFIR) weszły w życie tego dnia i dotyczą systemów obrotu, firm inwestycyjnych oraz ich pośredników.

Dostawca usług inwestycyjnych/bank musi sprawdzić, czy handlowcy dysponują aktywnym kodem LEI, jeśli chcą kupować lub sprzedawać papiery wartościowe. Mimo, iż posiadanie aktywnego kodu LEI nie jest obowiązkowe w przypadku, gdy dany podmiot pragnie posiadać papiery wartościowe, bardzo zaleca się jego posiadanie. Wygasły kod LEI lub jego brak może się okazać się niemiłą niespodzianką w dniu sprzedaży papierów wartościowych.

3.3 Czy osoba prywatna może wnioskować o kod LEI?

Osoby prywatne nie mogą uzyskać kodu LEI.

Kod LEI można wydać jedynie podmiotowi prawnemu. Oddziały lub placówki lokalne nie stanowiące oddzielnych podmiotów prawnych powinny od samego początku korzystać z kodu LEI swojej organizacji nadrzędnej.

4. Jaka jest cena za kod LEI?

Ceny kodów LEI różnią się w zależności od usługodawcy. Cena za kod LEI powiązana jest z indywidualnym cennikiem organizacji, a nie z ‘lepiej działającym’ kodem LEI. Kod LEI to jedynie narzędzie do identyfikacji podmiotów prawnych (biorących udział w działaniach finansowych, takich jak inwestycje giełdowe) celem zapewnienia bardziej klarownego obrazu ogólnoświatowych transakcji finansowych. Pozwala to na lepszy wgląd w identyfikację kontrahentów finansowych, przejrzystość i ekspozycję na ryzyko.

Z tego też względu decydującym czynnikiem podczas rejestracji kodu LEI powinna być jego cena.

Cena za kod LEI w LEI Register składa się z jednorazowej opłaty za rejestrację na wybrany okres oraz z opłaty GLEIF. Obecnie dopłata GLEIF wynosi 11 USD za wniosek na 1 rok. W stosownych przypadkach doliczany jest też podatek VAT.

Podane ceny za kod LEI zawierają 0% VAT. Podatek VAT w wysokości 0% ma zastosowanie, jeśli firma posiada ważny numer UE VAT. Numer VAT sprawdzamy w bazie danych VIES. Jeśli firma nie posiada ważnego numeru VAT, naliczony zostanie podatek VAT.

Ceny za kod LEI (nowy wniosek o kod LEI i opłata rejestracyjna) Koszt odnowienia kodu LEI
1 rok - 269zł (269 zł rok) 1 rok - 269zł (269 zł rok)
3 lata - 690zł (230 zł rok) 3 lata - 690zł (230 zł rok)
5 lat - 990zł (198 zł rok) 5 lat - 990zł (198 zł rok)

4.1 Jednoletnia rejestracja kodu LEI

Norma branżowa dla rejestracji kodu LEI wynosi 1 rok. Oznacza to, że po zarejestrowaniu swego kodu LEI rejestrujący musi odnowić kod LEI po zakończeniu 1-letniego okresu rejestracji. Ma to na celu zapewnienie aktualności danych LEI przez podmioty prawne w zakresie prowadzonej działalności. Więcej informacji na temat odnawiania kodu LEI znajdziesz tutaj.

Cena za kod LEI w LEI Register dla 1-letniej rejestracji kodu LEI wynosi 269zł

4.2 Wieloletnia rejestracja kodu LEI

LEI Register oferuje również wieloletnią rejestrację kodów LEI. klientom klienci otrzymują lepsze ceny i oszczędzają sobie kłopotów z corocznym odnawianiem kodu LEI. Zarejestrowanie kodu LEI na wiele lat pomaga zaoszczędzić pieniądze klientów podczas trwania wybranego okresu.Cennik kodów LEI znajdziesz tutaj.

4.3 Comiesięczna subskrybowana rejestracja kodu LEI

FastLEI oferuje unikatową formę rejestracji kodu LEI.

Model płatności oparty o subskrypcję eliminuje proces odnawiania kodu LEI dla klienta, gdyż przy każdej comiesięcznej płatności kolejna data odnowienia jest automatycznie przesuwana o miesiąc do przodu. Kod LEI, który nigdy nie wygaśnie!

Aktualnie FastLEI oferuje swe usługi w Wielkiej Brytanii i w Danii.

Rejestracja kodu LEI w Danii: 79kr pemiesięcznie
Rejestracja kodu LEI w Wielkiej Brytanii: £9.90 miesięcznie

4.4 Czym jest opłata GLEIF?

Opłata GLEIF jest to opłata licencyjna LEI przekazywana bezpośrednio Globalnej Fundacji LEI (GLEIF). Dopłata GLEIF jest uiszczana przez LOU za wydany kod LEI. GLEIF przeznacza opłaty na pokrycie kosztów zarządzania systemem oraz kosztów utrzymania otwartej, darmowej bazy danych LEI. Jako, iż GLEIF jest organizacją non-profit, dopłata może z każdym rokiem spadać, jeśli łączna liczba aktywnych kodów LEI będzie dalej wzrastać.

Ceny w LEI Register zawierają już opłatę GLEIF i rejestrujący kody LEI nie muszą ponosić kosztów dodatkowych (ew. VAT, jeśli ma zastosowanie) w związku z rejestracją kodu LEI.

Czy wiesz, że...? 

Obecna opłata GLEIF wynosi 11 USD za kod LEI na rok. GLEIF pobiera opłaty od Lokalnych Jednostek Operacyjnych wraz z opłatami kwartalnymi. 

5. Jak uzyskać kod LEI?

Kod LEI można otrzymać od Lokalnej Jednostki Operacyjnej (LOU) lub od Agenta Rejestracyjnego LEI. Podmioty prawne muszą zarejestrować swój kod LEI poprzez usługodawcę (LOU, Agent Rejestracyjny bądź dowolny inny usługodawca LEI) wypełniając formularz rejestracyjny. Formularz rejestracyjny LEI znajdziesz tutaj.

LEI Register oferuje prosty i wygodny formularz rejestracyjny bez potrzeby zakładania konta. Pomaga to klientom w szybki sposób wypełnić formularz ręcznie bądź przy pomocy opcji automatycznego wypełniania danymi firmy. Opcja automatycznego wypełniania danymi firmy bardziej jest jedną z ulubionych opcji naszych użytkowników,gdyż jeszcze bardziej przyspiesza proces wypełniania formularza rejestracyjnego LEI.

5.1 Metody płatności

LEI Register przyjmuje wszystkie ważniejsze karty kredytowe (VISA, MASTERCARD, AMEX, MAESTRO) oraz płatności PayPal. W razie jakichkolwiek trudności w płatnościkartą prosimy o kontakt ,a wówczas dostarczymy fakturę proforma z danymi międzynarodowego konta bankowego celem dokonania płatności przelewem.

5.2 Lokalne Jednostki Operacyjne (LOU)

Wystawcy kodów LEI – określani również jako Lokalne Jednostki Operacyjne (LOU) – oferują rejestrację, odnowienie kodu oraz inne usługi; są główną instytucją dla podmiotów prawnych pragnących uzyskać kod LEI. Lokalne Jednostki Operacyjne ściśle współpracują z agentami rejestracyjnymi, którzy pomagają podmiotom prawnym wnioskować o kody LEI.

Czy wiesz, że...? 

Obecnie na całym świecie istnieją 34 organizacje wydające kody LEI. Dodatkowo istnieje wiele organizacji pomagających podmiotom zarejestrować kod LEI, głównie określanych jako Agenci Rejestracyjni. Sprawdź pełną listę akredytowanych wystawców kodów LEI.

5.3 Agenci Rejestracyjni

Aby jeszcze bardziej usprawnić wydawanie kodów LEI, GLEIF wprowadziło koncept ‘Agenta Rejestracyjnego’. Agent Rejestracyjny pomaga podmiotom prawnym w dostępie do sieci organizacji wydających kody LEI, odpowiedzialnych za proces wydawania kodów LEI oraz usługi powiązane. Wystawcy LEI są również określani jako Lokalne Jednostki Operacyjne lub LOU.

5.4 Czy mogę zarządzać kodami LEI w imieniu moich klientów?

Zarządzanie kodami LEI w imieniu swoich klientów może być prowadzone przez dowolny podmiot lub osobę prywatną. Wymagany jest do tego ważny List Upoważniający celem zapewnienia, iż dany podmiot lub osoba jest uprawniona do działania w imieniu innego podmiotu.

6. Odnawianie kodu LEI

Jedną z kluczowych zalet kodu LEI jest coroczne odnawianie oraz weryfikacja danych, gwarantujące wiarygodne dane wysokiej jakości. Jakość tych danych pozwala firmom na redukcję ryzyka kontrahenta oraz poprawę wydajności swojej działalności.

Z tego też względu odnawianie kodu LEI jest ważne niezwykle istotne. Nieodnowione na czas Identyfikatory Podmiotów Prawnych (kody LEI) wygasają. Jeśli status kodu LEI wygasł w bazie danych GLEIF, rzutuje to na reputację Twej działalności i w przyszłości może utrudnić Ci udane zwieńczenie transakcji lub raportowanie.

6.1 Jak odnowić kod LEI?

Odnawianie kodu LEI to względnie prosty proces i jest praktycznie taki sam, jak rejestracja kodu LEI. Klient musi wypełnić formularz, podając albo nazwę firmy, albo numer LEI w formularzu odnawiania kodu LEI. Wówczas dane firmy są automatycznie wpisywane w odpowiednie pola formularza. Ważnym jest, aby zaktualizować wszelkie informacje, które uległy zmianie od czasu pierwotnej rejestracji kodu LEI (jak firmowy numer telefonu, adres itp.).

6.2 Ile czasu zajmuje odnowienie kodu LEI?

Odnowienie kodu LEI samo w sobie jest raczej szybkim procesem, ale w przypadku zmiany usługodawcy LEI (szerzej znana jako przeniesienie kodu LEI), może to zająć kilka dni (do 7 dni) nim przeniesienie dobiegnie końca.

6.3 Przeniesienie kodu LEI

Przeniesienie kodu LEI polega na przeniesieniu go od jednego usługodawcy do drugiego. Kod LEI może być przenoszony, co jest cgwarantowane przez każdego usługodawcę. Jeśli klient nie jest zadowolony z opłat, usługi lub jakości danych, może przenieść kod LEI do innego wystawcy LEI (LOU). W trakcie przenoszenia numer LEI nie ulega zmianie. Jest to zwykła formalność, do której klient końcowy nie ma wglądu. Wszystkie kody LEI są ważne w każdej jurysdykcji. Dostawcy usług inwestycyjnych nie mogą rozróżnić numerów LEI w oparciu o LOU.

LEI Register dysponuje specjalnym formularzem przeniesienia kodu LEI i zawsze informuje klientów, kiedy decydują się odnowić kod LEI, jeśli ich obecnym kodem LEI zarządza inne LOU.

6.4 Ceny odnawiania kodu LEI

Ceny odnawiania kodu LEI są w LEI Register takie same, jak ceny rejestracji kodu LEI. LEI Register oferuje wieloletnie odnawianie kodu LEI celem eliminacji corocznej konieczności ręcznego odnawiania kodów LEI przez swoich klientów.

Odnawianie kodu LEI na wiele lat pomaga również klientom oszczędzić pieniądze za każdy dodatkowo wykupiony rok.

7. Wyszukiwanie kodów LEI

LEI Register oferuje funkcję wyszukiwania kodu LEI umożliwiającą sprawdzenie ważności kodu LEI oraz przeglądanie powiązanych danych firmy, takich jak szczegóły rejestracji kodu LEI, adres firmowy itp.

Dane LEI dostarczają zainteresowanym stronom rzetelnych informacji na temat firmy w kwestii sankcji prawnych oraz autentyczności. Autentyczność i wiarygodność to bezsprzecznie dwa najważniejsze parametry kierujące inwestycjami finansowymi.

Międzynarodowy obrót udziałami niesie ze sobą ryzyko oszustw finansowych. Globalizacja oraz nowe technologie ułatwiły ludziom życie, ale przyniosły również zagrożenia związane z transakcjami finansowymi online. Dane LEI pozwalają osobom pozyskać wszelkie informacje prawne na temat każdej zarejestrowanej firmy, eliminując tym samym ryzyko oszustwa finansowego.

7.1 Jak sprawdzić ważność kodu LEI?

Ważność kodu LEI można sprawdzić przy użyciu narzędzia wyszukiwania kodu LEI od LEI Register, które jest niezwykle łatwe w użyciu.

Szukając kodu LEI należy podać nazwę firmy lub numer LEI w pasku wyszukiwania. Wówczas automatyczne podpowiedzi pomagają wybrać właściwą nazwę firmy lub kod LEI podczas wpisywania w pasku wyszukiwania.

Pasek wyszukiwania kodu LEI:

Po wciśnięciu klawisza enter przy wyszukiwaniu kodu LEI otworzy się nowa karta firmy. Karta firmy LEI daje możliwość sprawdzenia, czy kod LEI jest aktywny oraz pokazuje pierwotną datę rejestracji oraz następną datę odnowienia. Wyszukiwanie kodu LEI dostarcza również innych informacji LEI oraz informacji dotyczących samej firmy.

7.2 7.2 API wyszukiwania kodów LEI

LEI Register oferuje wygodne API do wyszukiwania kodów LEI bazujące na globalnych plikach baz danych LEI oferowanych przez GLEIF. Interfejs programowania aplikacji (API) LEIAdmin.com daje programistom możliwość bezpośredniego dostępu do kompletnej bazy danych LEI w czasie rzeczywistym oraz wykonywania kontroli na żądanie pod kątem zmian w określonych rekordach LEI w dogodnym, czytelnym formacie.

API (Interfejs Webowy Żądania/Odpowiedzi) pozwala organizacjom konfigurować szybki, niestandardowy i zautomatyzowany dostęp do Globalnego Indeksu LEI, zawierającego zarówno historyczne jak i aktualne rekordy LEI wraz z powiązanymi danymi referencyjnymi w jednym miarodajnym repozytorium centralnym.

Zyskaj dostęp do dokumentacji API do wyszukiwania kodów LEI.

7.3 Pliki danych LEI

GLEIF aktualizuje pliki danych referencyjnych GLOBAL LEI każdego dnia i są one darmowe oraz dostępne z poziomu zbioru danych.(https://www.gleif.org/en/lei-data/gleif-golden-copy/download-the-golden-copy#/).

8. Przyszłość kodów LEI

Jak dotąd każdy system identyfikacji dysponował różnymi metodami wykorzystywania identyfikatorów lub identyfikacji klientów. Niektóre wykorzystują wiele różnych identyfikatorów, podczas gdy inne mają ich tylko kilka. W tej kwestii nie ma konsensusu.

Kody LEI przede wszystkim umożliwiają uproszczenie i globalizację sposobu weryfikacji organizacji i mapowania identyfikatorów. Informacje te można byłoby wykorzystać na większą skalę do zrozumienia hierarchii i tożsamości organizacji oraz potencjalnie do wspierania nowszych innowacji technologicznych, takich jak blockchain.

8.1 Możliwe przypadki użycia

kody LEI stanowią najlepsze rozwiązanie eliminujące problemy powiązane z mniej znormalizowanymi, a przy tym mniej dojrzałymi, domenami organizacji celem usprawnienia KYC, cyfrowej asekuracji i tym podobnych. W przyszłości przypadków użycia LEI powinno być coraz więcej.

8.2 LEI a banki

Banki stanowią przykład firm wewnętrznie wykorzystujących różne identyfikatory do identyfikacji tego samego klienta. Dostawcy powiązani z bankiem mogą również stosować różne identyfikatory. LEI jest w stanie skonsolidować niektóre z tych problemów..

Bank przyszłości będzie stosował kody LEI oraz tożsamość organizacji do zaoszczędzenia czasu na procesie adaptacyjnym, usprawnienia procesów oraz lepszego zrozumienia transakcji, o których wykonanie jest proszony, oferując tym samym lepsze zabezpieczenie bankom oraz klientom, z którymi współpracuje.

Warto wiedzieć:

LEI Register opracował platformę zarządzania kodami LEI dla banków, zarządców majątków oraz podmiotów zarządzających kodami LEI w imieniu swoich klientów.

Zyskaj dostęp do platformy bankowej LEI Register.

8.3 Sektor płatności (zlecenia płatności)

Co więcej, kody LEI mogą również oszczędzić czas i pieniądze w kwestii cyfrowych transakcji finansowych, takich jak potwierdzenie tożsamości, fakturowanie i podpisywanie.

Kody LEI umożliwiłyby błyskawiczną cyfrową identyfikację podmiotów i pozwoliłyby bankom drastycznie zredukować czas i zasoby przeznaczane na kontrolę klientów i dochodzenia. Zmniejszyłyby również występowanie fałszywych raportów.

ISO 20022 (wspierane przez Swift) promuje uwzględnianie kodów LEI w zleceniach płatności, stając się przy tym globalnym znormalizowanym językiem transakcji finansowych. Przewiduje się, iż w ciągu pięciu lat ISO2002 stanie się głównym językiem płatności, obsługującym niemalże całkowitą wartość ogólnoświatowych transakcji. Wszystkie podmioty biorące udział w transakcji muszą być zweryfikowanymi podmiotami prawnymi.

Biała księga na temat adaptacji LEI w Zleceniach Płatności

8.4 Certyfikaty Cyfrowe

Jednym ze sposobów, w jakie przestępcy mogą przechwytywać komunikację sieciową, jest tworzenie fałszywych stron internetowych i wyciąganie od użytkowników danych osobowych

W transakcji typu B2B możemy zażądać, aby wszelkie adresy URL przesyłające lub odbierające wrażliwe informacje wymagały połączenia szyfrowanego HTTPS powiązanego z kodem LEI. W ten sposób nie tylko wiemy, że informacje są szyfrowane, ale mamy pewność, kto wysyła i odbiera te informacje.

Praktyka ta może zapewnić większą transparentność i bezpieczeństwo, które wcześniej nie były dostępne w przypadku transakcji B2B wysokiego poziomu.

Więcej na temat LEI w certyfikatach cyfrowych.

Czy wiesz, że...? 

Akredytowany przez GLEIF wystawca kodów LEI, RapidLEI, oraz DigiCert, wiodący światowy dostawca certyfikatów TLS/SSL, ogłosili niedawno współpracę w celu sprostania wyzwaniom tożsamości organizacyjnej poprzez dodawanie kodów LEI w przyszłych ofertach DigiCert.

Dowiedz się więcej


FAQ dotyczące kodu LEI

LEI lub Identyfikator Podmiotu Prawnego to międzynarodowy, zawierający 20 znaków kod alfanumeryczny służący do identyfikacji podmiotów prawnych. Każdy kod LEI jest unikalny: jest on przypisywany do jednego podmiotu prawnego i nie może zostać przeniesiony na żaden inny podmiot. Kod LEI jest identyfikatorem o charakterze wyłącznym, ponieważ każdy podmiot prawny otrzymuje tylko jeden kod LEI.

Kod LEI nie zastępuje krajowego kodu rejestracyjnego firmy.

Kod LEI pozwala na identyfikację podmiotu prawnego na bazie kluczowych danych referencyjnych (nazwa, lokalizacja itp.). Kod LEI umożliwia identyfikację podmiotów prawnych działających na globalnych rynkach finansowych w celach nadzorczych.

Przykładowo, kody LEI są obecnie wykorzystywane w ramach Europejskiego Rozporządzenia Odnośnie Infrastruktury Rynku (EMIR) celem identyfikacji kontrahentów transakcji na instrumentach pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym. W dniu 1 listopada 2017 r., kiedy to przyjęto rozporządzenie (EU) nr 2017/105, do zgłaszania wszystkich transakcji dotyczących instrumentów pochodnych niezbędny jest kod LEI.

Od 1 stycznia 2017 r. od wszystkich emitentów wymaga się posiadania kodu LEI w celu ułatwienia dostępu do informacji regulacyjnych.

Począwszy od 3 stycznia 2018 r. kody LEI wykorzystywane są do zgłaszania transakcji na papierach wartościowych realizowanych przez dostawców usług inwestycyjnych do organów nadzorczych celem identyfikacji klientów będących osobami prawnymi. Rzeczone raporty transakcyjne wykorzystywane są do identyfikacji i badania nadużyć na rynku, a także do monitorowania transakcji oraz działalności dostawców usług inwestycyjnych na rynkach papierów wartościowych. Format raportu określa rozporządzenie wykonawcze Komisji Europejskiej.

Od 3 stycznia 2018 r. osoby prawne zobowiązane są do posiadania kodu LEI, jeśli dokonują transakcji w systemie obrotu (na rynku regulowanym, wielostronnym systemie obrotu itd.) lub poza systemem obrotu handlując papierami wartościowymi dopuszczonymi do obrotu lub będącymi w obrocie w systemie obrotu oraz dla których złożono wniosek o dopuszczenie do obrotu, a także papierów wartościowych, w przypadku których instrumentem bazowym jest papier wartościowy będący w obrocie lub indeks albo koszyk złożony z papierów wartościowych będących przedmiotem obrotu w systemie obrotu.

Dostawcy usług inwestycyjnych są zobowiązani wymagać od klientów będących osobami prawnymi dostarczenia wszelkich informacji niezbędnych do przekazania informacji o transakcjach organom nadzoru. Informacje takie obejmują kody LEI.

Jeżeli klient będący osobą prawną nie przedstawi dostawcy usług inwestycyjnych niezbędnych informacji, w tym kodu LEI, podczas zgłaszania transakcji, usługodawca nie będzie w stanie wywiązać się z obowiązku sprawozdawczości. W związku z tym dostawca usług inwestycyjnych może odmówić świadczenia usługi.

Wnioski o kod LEI składać można u autoryzowanych operatorów LEI. Kody LEI wydawane są przez LOU (Lokalne Jednostki Operacyjne). Pomoc w ubieganiu się o kod LEI może zostać udzielona przez zarówno oficjalnych jak i nieoficjalnych agentów rejestracyjnych.

Banki i dostawcy usług inwestycyjnych sprawdzają ważność kodów LEI w bazie danych GLEIF. Jako, że GLEIF wykonuje aktualizacje bazy danych raz dziennie, kod LEI wydany użytkownikowi pojawi się w bazie danych następnego dnia w okolicach godziny 14.00 CEST. Przykładowo, jeżeli Twój kod LEI został wydany dzisiaj, pojawi się on w globalnej bazie danych jutro w okolicach godziny 14.00 (CEST).

Ważność i informacje związane z kodem LEI można sprawdzić na stronie internetowej GLEIF pod adresemwww.gleif.org. Możesz również sprawdzić ważność swojego kodu LEI, korzystając z naszego modułu wyszukiwania.

GLEIF to międzynarodowa organizacja odpowiedzialna za funkcjonowanie systemu kodów LEI oraz za monitorowanie emitentów kodów LEI. Siedziba GLEIF znajduje się w Bazylei (Szwajcaria). Strona internetową GLEIF mieści się pod adresemwww.gleif.org

LOU (lub lokalna jednostka operacyjna) to organizacja, która posiada autoryzację  GLEIF na wydawanie kodów LEI. LOU ściśle współpracują z agentami rejestracyjnymi, którzy to ułatwiają organizacjom proces ubiegania się o kody LEI. Lista LOU znajduje się tutaj.

Agent rejestracyjny to firma lub organizacja, która oferuje swoją profesjonalną pomoc przy składaniu wniosków o kody LEI. Szczegółowa lista agentów rejestracyjnych znajduje się tutaj:

Rejestr LEI jest LEI agentem rejestracyjnym.

Kody LEI są kodami uniwersalnymi i nie są powiązane z żadnym konkretnym krajem. Każde LOU posiada swój własny identyfikator, który zawiera się w pierwszych czterech cyfrach lub literach kodu LEI. Kody LEI są akceptowane na całym świecie, niezależnie od tego, który LOU go wydał.

Odnowienie kodu LEI jest niezbędne, aby zagwarantować aktualność danych o firmie przypisanej do kodu LEI. Aby odciążyć w kwestiach administracyjnych firmy oraz organizacje, rejestr LEI umożliwia uiszczanie za kilka jednorocznych odnowień jednocześnie. W rzeczonym przypadku rejestr LEI podejmuje się weryfikacji informacji po odnowieniu kodu LEI na wyznaczony okres. Dane aktualizowane są na podstawie oficjalnych danych rejestrowych.

Rejestr LEI zwykle wydaje kod LEI w ciągu 1-24 godzin od momentu uiszczenia opłaty za wniosek.

Rejestr LEI wydaje kod LEI najpóźniej w ciągu 24 godzin (jeśli płatność została zaksięgowana, a firma dostarczy niezwłocznie wszelkie niezbędne dokumenty dodatkowe).

Tak, system LEI opiera się na zasadzie upublicznienia otrzymanych informacji. Dane firmy powiązane z LEI (nazwa, kod rejestracyjny, adres, adres głównej siedziby, kraj rejestracji itp.) są dostępne dla wszystkich użytkowników za pośrednictwem strony internetowej GLEIF.

Kody LEI są wydawane za opłatą, natomiast za odnowienie kodu na okres jednego roku również należy uiścić opłatę. Cennik rejestru LEI jest dostępny tutaj.

Aby mieć możliwość spełnienia swojego obowiązku sprawozdawczego, dostawcy usług inwestycyjnych wymagają od swoich klientów, którzy są osobami prawnymi, posiadania ważnego kodu LEI. Przed przeprowadzeniem jakichkolwiek transakcji na papierach wartościowych, dostawcy usług inwestycyjnych weryfikują, czy klient posiada ważny kod LEI.

LEI:
Data następnego odnowienia kodu LEI:
Twoim kodem LEI zarządza obecnie [current_lou]. Prosimy pamiętać, iż możemy odnowić Twój kod LEI jedynie jeśli jest on przez nas zarządzany. Aby rozpocząć proces odnawiania kodu LEI, najpierw musimy przenieść Twój kod LEI do naszego Partnerskiego LOU, RapidLEI. RapidLEI jest to wystawca kodów LEI z akredytacją GLEIF. Prosimy skorzystać z formularza przeniesienia celem przeniesienia kodu LEI, wówczas będziemy mogli pomóc z procesem odnawiania.
Twoim kodem LEI zarządza obecnie [current_lou]. Wkrótce przeniesiesz swój kod LEI pod kontrolę Rejestru LEI. Aby ukończyć proces, musimy przenieść Twój kod LEI na nasze Partnerskie LOU, RapidLEI. RapidLEI jest to wystawca kodów LEI z akredytacją GLEIF. Prosimy wybrać między przeniesieniem regularnym (bez odnawiania kodu LEI) lub przeniesieniem z odnowieniem kodu LEI.

Jaka jest różnica między przeniesieniem, a odnowieniem numeru LEI?Odnowienie numeru LEI jest coroczną aktualizacją danych rejestracyjnych dotyczących podmiotu prawnego w bazie danych GLEIF. Dane dotyczące podmiotu muszą być aktualizowane co najmniej raz w roku.

Transfer numeru LEI jest przeniesieniem numeru LEI od jednego usługodawcy do drugiego. Przeniesienie numeru LEI zapewnia klientowi możliwość wyboru pomiędzy usługodawcami. Jeśli klient nie jest zadowolony z opłat, usług lub jakości danych, może przenieść swój numer LEI do innego emitenta LEI (LOU). Podczas procesu przeniesienia numer LEI nie ulega zmianie. Jest to proces finalny, który nie jest widoczny dla klientów końcowych. Wszystkie numery LEI są obowiązujące w każdej jurysdykcji. Dostawcy usług inwestycyjnych, zgodnie z LOU, nie rozróżniają numerów LEI.

Rejestr numerów LEI oferuje usługę przeniesienia oraz odnowienia numeru LEI w celu zapewnienia najwyższej dokładności danych.
Aby kontynuować proces odnawiania, najpierw musimy przenieść Twój kod LEI, prosimy skorzystać z formularza przenoszenia kodu LEI w celu kontynuacji procesu odnawiania.
"Drogi kliencie, Twoim kodem LEI zarządza obecnie nasz partner LOU RapidLEI, lecz bez naszego udziału jako Agenta Rejestracyjnego. Doceniamy Twoje zainteresowanie naszą usługą, lecz niestety obecnie nie jesteśmy w stanie zająć się Twoim podmiotem. W celu odnowienia swego kodu LEI prosimy o kontakt z RapidLEI bezpośrednio pod adresem support@rapidlei.com lub wizytę na ich witrynie partnerskiej celem odszukania swego partnera lokalnego. Dziękujemy za wyrozumiałość! Zespół Wsparcia Rejestru LEI"
Drogi Kliencie, Obecnie posiadasz z nami ważną umowę dotyczącą kodu LEI [lei]. Umowa ta jest ważna do dnia [paid_until]. Oznacza to, że corocznie będziemy odnawiać Twój kod LEI do dnia [paid_until]. Swoje dane dotyczące LEI możesz sprawdzić tutaj: [leicert_link] Jeśli chcesz zaktualizować swoje dane LEI lub masz jakiekolwiek pytania, skontaktuj się z nami pod adresem [site_email]
Czy zgadzasz się na przeniesienie i pragniesz odnowić kod LEI przy pomocy tego samego wniosku?
Twój wniosek o przeniesienie kodu LEI jest niemal ukończony. W ramach ostatecznego potwierdzenia musimy się upewnić, że celowo wybrałeś przeniesienie kodu LEI bez odnowienia danych. Czy jednak chciałbyś odnowić swój kod LEI wraz z przeniesieniem?