Komu potrzebny jest numer LEI?

Kto potrzebuje numeru LEI? LEI jest potrzebny osobom prawnym, które biorą udział w transakcjach finansowych i które chcą handlować na rynkach finansowych, np. kupować akcje, obligacje lub inne papiery wartościowe. Istnieje również wiele przepisów (zależnych od jurysdykcji), które wymagają uzyskania LEI.

Od czasu powstania systemu LEI wprowadzono wiele nowych regulacji na całym świecie. Oznacza to, że wiele podmi

otów z różnych branż musi obecnie ubiegać się o LEI. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć poniżej.


Co to jest numer LEI?

LEI (Legal Entity Identifier) to unikalny, 20-cyfrowy kod alfanumeryczny. Jego celem jest zapewnienie regulowanej identyfikacji podmiotów prawnych, takich jak przedsiębiorstwa i organizacje, zwłaszcza z branży finansowej. 

Ma to na celu zwiększenie przejrzystości holdingów, powiązanie ich danych i ułatwienie dostępu do nich. W ten sposób minimalizuje się ryzyko finansowe związane z kontaktami z takimi podmiotami na całym świecie. Przeczytaj więcej o tym, czym jest LEI.


Instytucje finansowe, które zawsze wymagają numeru LEI

Obecnie do osób prawnych, które zawsze wymagają LEI, należą instytucje finansowe, takie jak domy maklerskie, banki, firmy inwestycyjne i ubezpieczeniowe oraz unie kredytowe. Rejestr LEI ma za zadanie pomóc Ci w procesie rejestracji LEI. 

Osoby fizyczne nie są jednak zobowiązane do posiadania LEI, aby handlować na rynku finansowym. Dlatego jeśli nie jesteś firmą lub korporacją, nie będziesz w tym czasie potrzebował LEI.


Firmy inwestycyjne i ich klienci (UE)

Innym rodzajem organizacji, która wymaga LEI na terenie UE, są firmy inwestycyjne i ich klienci. Wynika to z przepisów MiFID II/MiFiR, które weszły w życie w styczniu 2018 roku. 

Oznacza to, że organy UE są zobowiązane do odmowy transakcji między firmami inwestycyjnymi a ich klientami, chyba że obie strony posiadają numer LEI. W rzeczywistości sytuacja ta jest znana przede wszystkim jako – “no LEI, no trade”. Jeśli Twoja organizacja podlega tym wymogom MiFID II/MiFiR, możesz ubiegać się o LEI za pośrednictwem LEI Register.


Agencje rządowe (USA)

Istnieją inne rodzaje podmiotów prawnych, które będą potrzebować LEI zbyt, w tym wielu agencji finansowych rządu USA. Wynika to przede wszystkim z faktu, że Urząd Badań Finansowych wprowadził obowiązek posiadania LEI.

Do takich agencji należą System Rezerwy Federalnej (FED), Komisja Handlu Towarami i Kontraktami Terminowymi (CFTC) oraz Krajowe Stowarzyszenie Komisarzy Ubezpieczeniowych (NAIC).


RTOs i ISOs

Ponadto od 2015 r. istnieją podmioty rządowe USA, które istnieją poza sektorem finansowym i również będą wymagać LEI. W rzeczywistości Federalna Komisja Regulacji Energetyki (FERC) wymaga, aby wszystkie RTO (Regionalne Organizacje Przesyłowe) i ISO (Niezależni Operatorzy Systemów) posiadały LEI.


Podmioty, których dotyczy ustawa o przejrzystości finansowej

Na koniec warto wspomnieć, że choć obecnie tak nie jest, w niedalekiej przyszłości pojawią się kolejne podmioty, które mogą być zobowiązane do stosowania LEI. 

Powodem tego jest amerykańska ustawa Regtech – Ustawa o przejrzystości finansowej. Ustawa ta, jeśli zostanie uchwalona, będzie wymagać, aby wszystkie dane uzyskane przez takie agencje były nieograniczone. Chodzi o to, by transakcje między takimi podmiotami oraz możliwość ich regulowania stały się bardziej wiarygodne. 

Identyfikatory LEI są doskonałą metodą identyfikacji takich danych. Dlatego każdy podmiot, który ma do czynienia z wymienionymi tu agencjami regulacyjnymi, prawdopodobnie wkrótce będzie potrzebował LEI. 

Celem Rejestru LEI jest pomoc podmiotom prawnym w prostej, bezpiecznej i opłacalnej rejestracji LEI. Jest to prosty, 2-minutowy proces, który dzięki nam staje się wygodny.