Wyszukiwanie LEI

Czy twój certyfikat LEI jest waźny? Sprawdź tutaj swój certyfikat LEI

FIRMA TRANSPORTOWO-SPEDYCYJNA A.T.PIWOWARCZYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ACTIVE

LEI: 98450013611H17FC4418

ISSUED
Poland, LEGNICA, ul. GLIWICKA 20, 59-220
Nazwa prawna
FIRMA TRANSPORTOWO-SPEDYCYJNA A.T.PIWOWARCZYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Zarejestrowany w
National Court Register (Ministry of Justice)
Krajowy Rejestr Sądowy (KRS)Minsterstwo Sprawiedliwosci
Poland, Poland
RA000484
Identyfikator podmiotu rejestrującego
0000228387
Jurysdykcja prawna
PL
Kategoria podmiotu
GENERAL
Kod formy prawnej podmiotu
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (pl)
O7XB
Status podmiotu
ACTIVE
Data utworzenia
2004-12-29

Adresy

Adres prawny
ul. GLIWICKA 20
59-220
LEGNICA
PL | Poland
Adres siedziby głównej
ul. GLIWICKA 20
59-220
LEGNICA
PL | Poland

Szczegółowe dane dotyczące rejestracji

Data pierwszej rejestracji kodu LEI
2019-09-17
Data ostatniej aktualizacji kodu LEI
2023-09-18
Status rejestracji kodu LEI
ISSUED
Data następnego odnowienia kodu LEI
2024-09-18
Automatyczne odnawianie do
2026-09-18
Zarządzanie LOU
Ubisecure Oy (RapidLEI)
Źródła zatwierdzenia
FULLY_CORROBORATED
Zatwierdzone w
National Court Register (Ministry of Justice)
Krajowy Rejestr Sądowy (KRS)Minsterstwo Sprawiedliwosci
Poland, Poland
RA000484
Zatwierdzony jako
0000228387

Relacje

Podmioty dominujące
NON_CONSOLIDATING (Zgłoszony wyjątek bezpośredniego podmiotu dominującego)
NON_CONSOLIDATING (Zgłoszony wyjątek ostatecznego podmiotu dominującego)
Bezpośrednie podmioty zależne
Brak dostępnych danych dotyczących podmiotów zależnych
Ostateczne podmioty zależne
Brak ostatecznych danych o podmiotach zależnych