Wyszukiwanie LEI

Czy twój certyfikat LEI jest waźny? Sprawdź tutaj swój certyfikat LEI

TARGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ACTIVE

LEI: 984500B1EBIF36365D29

ISSUED
Poland, WARSZAWA, ul. PLAC BANKOWY 2, 00-095
Nazwa prawna
TARGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Zarejestrowany w
National Court Register (Ministry of Justice)
Krajowy Rejestr Sądowy (KRS)Minsterstwo Sprawiedliwosci
Poland, Poland
RA000484
Identyfikator podmiotu rejestrującego
0000632357
Jurysdykcja prawna
PL
Kategoria podmiotu
GENERAL
Kod formy prawnej podmiotu
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (pl)
O7XB
Status podmiotu
ACTIVE
Data utworzenia
2016-07-29

Adresy

Adres prawny
ul. PLAC BANKOWY 2
00-095
WARSZAWA
PL-14
PL | Poland
Adres siedziby głównej
ul. PLAC BANKOWY 2
00-095
WARSZAWA
PL-14
PL | Poland

Szczegółowe dane dotyczące rejestracji

Data pierwszej rejestracji kodu LEI
2020-02-19
Data ostatniej aktualizacji kodu LEI
2024-06-10
Status rejestracji kodu LEI
ISSUED
Data następnego odnowienia kodu LEI
2025-06-10
Zarządzanie LOU
Ubisecure Oy (RapidLEI)
Źródła zatwierdzenia
FULLY_CORROBORATED
Zatwierdzone w
National Court Register (Ministry of Justice)
Krajowy Rejestr Sądowy (KRS)Minsterstwo Sprawiedliwosci
Poland, Poland
RA000484
Zatwierdzony jako
0000632357

Relacje

Podmioty dominujące
NON_CONSOLIDATING (Zgłoszony wyjątek bezpośredniego podmiotu dominującego)
NON_CONSOLIDATING (Zgłoszony wyjątek ostatecznego podmiotu dominującego)
Bezpośrednie podmioty zależne
Brak dostępnych danych dotyczących podmiotów zależnych
Ostateczne podmioty zależne
Brak ostatecznych danych o podmiotach zależnych