Wyszukiwanie LEI

Czy twój certyfikat LEI jest waźny? Sprawdź tutaj swój certyfikat LEI

AGRO BIO PRODUKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ACTIVE

LEI: 984500B2CEE049386F65

ISSUED
Poland, GRODKOWICE, ul. --- 1A, 32-015
Nazwa prawna
AGRO BIO PRODUKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Zarejestrowany w
National Court Register (Ministry of Justice)
Krajowy Rejestr Sądowy (KRS)Minsterstwo Sprawiedliwosci
Poland, Poland
RA000484
Identyfikator podmiotu rejestrującego
0000329842
Jurysdykcja prawna
PL
Kategoria podmiotu
GENERAL
Kod formy prawnej podmiotu
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (pl)
O7XB
Status podmiotu
ACTIVE
Data utworzenia
2009-04-20

Adresy

Adres prawny
ul. --- 1A
32-015
GRODKOWICE
PL-12
PL | Poland
Adres siedziby głównej
ul. --- 1A
32-015
GRODKOWICE
PL-12
PL | Poland

Szczegółowe dane dotyczące rejestracji

Data pierwszej rejestracji kodu LEI
2023-09-08
Data ostatniej aktualizacji kodu LEI
2023-09-08
Status rejestracji kodu LEI
ISSUED
Data następnego odnowienia kodu LEI
2024-09-08
Zarządzanie LOU
Ubisecure Oy (RapidLEI)
Źródła zatwierdzenia
FULLY_CORROBORATED
Zatwierdzone w
National Court Register (Ministry of Justice)
Krajowy Rejestr Sądowy (KRS)Minsterstwo Sprawiedliwosci
Poland, Poland
RA000484
Zatwierdzony jako
0000329842
Inny organ zatwierdzający
Zatwierdzone w:
National Official Business Register (REGON) (Central Statistical Office of Poland)
Krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej (REGON)Główny Urząd Statystyczny
Poland, Poland
RA000654
Zatwierdzony jako:
120923950

Relacje

Podmioty dominujące
NO_KNOWN_PERSON (Zgłoszony wyjątek bezpośredniego podmiotu dominującego)
NO_KNOWN_PERSON (Zgłoszony wyjątek ostatecznego podmiotu dominującego)
Bezpośrednie podmioty zależne
Brak dostępnych danych dotyczących podmiotów zależnych
Ostateczne podmioty zależne
Brak ostatecznych danych o podmiotach zależnych