Wyszukiwanie LEI

Czy twój certyfikat LEI jest waźny? Sprawdź tutaj swój certyfikat LEI

COALA FLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ACTIVE

LEI: 984500BDBAC08YB9B850

ISSUED
Poland, TUCHÓW, ul. KOLEJOWA 20, 33-170
Nazwa prawna
COALA FLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Zarejestrowany w
National Court Register (Ministry of Justice)
Krajowy Rejestr Sądowy (KRS)Minsterstwo Sprawiedliwosci
Poland, Poland
RA000484
Identyfikator podmiotu rejestrującego
0001073086
Jurysdykcja prawna
PL
Kategoria podmiotu
GENERAL
Kod formy prawnej podmiotu
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (pl)
O7XB
Status podmiotu
ACTIVE
Data utworzenia
2023-10-31

Adresy

Adres prawny
ul. KOLEJOWA 20
33-170
TUCHÓW
PL-12
PL | Poland
Adres siedziby głównej
ul. KOLEJOWA 20
33-170
TUCHÓW
PL-12
PL | Poland

Szczegółowe dane dotyczące rejestracji

Data pierwszej rejestracji kodu LEI
2024-02-09
Data ostatniej aktualizacji kodu LEI
2024-02-09
Status rejestracji kodu LEI
ISSUED
Data następnego odnowienia kodu LEI
2025-02-09
Automatyczne odnawianie do
2027-02-09
Zarządzanie LOU
Ubisecure Oy (RapidLEI)
Źródła zatwierdzenia
FULLY_CORROBORATED
Zatwierdzone w
National Court Register (Ministry of Justice)
Krajowy Rejestr Sądowy (KRS)Minsterstwo Sprawiedliwosci
Poland, Poland
RA000484
Zatwierdzony jako
0001073086

Relacje

Podmioty dominujące
NO_KNOWN_PERSON (Zgłoszony wyjątek bezpośredniego podmiotu dominującego)
NO_KNOWN_PERSON (Zgłoszony wyjątek ostatecznego podmiotu dominującego)
Bezpośrednie podmioty zależne
Brak dostępnych danych dotyczących podmiotów zależnych
Ostateczne podmioty zależne
Brak ostatecznych danych o podmiotach zależnych