Wyszukiwanie LEI

Czy twój certyfikat LEI jest waźny? Sprawdź tutaj swój certyfikat LEI

FUNDACJA RODZINNA SIDN

ACTIVE

LEI: 984500C674FD56NF5E48

ISSUED
Poland, Wroclaw, 29/2, 64 Gwiaździsta, 53-413
Nazwa prawna
FUNDACJA RODZINNA SIDN
Inne nazwy podmiotu
FUNDACJA RODZINNA SIDN W ORGANIZACJI
Zarejestrowany w
National Official Business Register (REGON) (Central Statistical Office of Poland)
Krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej (REGON)Główny Urząd Statystyczny
Poland, Poland
RA000654
Identyfikator podmiotu rejestrującego
525676030
Jurysdykcja prawna
PL
Kategoria podmiotu
GENERAL
Kod formy prawnej podmiotu
fundacja (pl)
96XK
Status podmiotu
ACTIVE
Data utworzenia
2023-06-23

Adresy

Adres prawny
29/2, 64 Gwiaździsta
53-413
Wroclaw
PL-02
PL | Poland
Adres siedziby głównej
29/2, 64 Gwiaździsta
53-413
Wroclaw
PL-02
PL | Poland

Szczegółowe dane dotyczące rejestracji

Data pierwszej rejestracji kodu LEI
2023-07-10
Data ostatniej aktualizacji kodu LEI
2024-06-10
Status rejestracji kodu LEI
ISSUED
Data następnego odnowienia kodu LEI
2025-07-10
Automatyczne odnawianie do
2027-07-10
Zarządzanie LOU
Ubisecure Oy (RapidLEI)
Źródła zatwierdzenia
FULLY_CORROBORATED
Zatwierdzone w
National Official Business Register (REGON) (Central Statistical Office of Poland)
Krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej (REGON)Główny Urząd Statystyczny
Poland, Poland
RA000654
Zatwierdzony jako
525676030

Relacje

Podmioty dominujące
NO_KNOWN_PERSON (Zgłoszony wyjątek bezpośredniego podmiotu dominującego)
NO_KNOWN_PERSON (Zgłoszony wyjątek ostatecznego podmiotu dominującego)
Bezpośrednie podmioty zależne
Brak dostępnych danych dotyczących podmiotów zależnych
Ostateczne podmioty zależne
Brak ostatecznych danych o podmiotach zależnych