Wyszukiwanie LEI

Czy twój certyfikat LEI jest waźny? Sprawdź tutaj swój certyfikat LEI

THREE WIZARDS GAMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ACTIVE

LEI: 984500DA943AC7C47A89

ISSUED
Poland, WARSZAWA, ul. Grójecka 208, 02-390
Nazwa prawna
THREE WIZARDS GAMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Zarejestrowany w
National Court Register (Ministry of Justice)
Krajowy Rejestr Sądowy (KRS)Minsterstwo Sprawiedliwosci
Poland, Poland
RA000484
Identyfikator podmiotu rejestrującego
0000800867
Jurysdykcja prawna
PL
Kategoria podmiotu
GENERAL
Kod formy prawnej podmiotu
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (pl)
O7XB
Status podmiotu
ACTIVE
Data utworzenia
2019-05-31

Adresy

Adres prawny
ul. Grójecka 208
02-390
WARSZAWA
PL-30
PL | Poland
Adres siedziby głównej
ul. Grójecka 208
02-390
WARSZAWA
PL-30
PL | Poland

Szczegółowe dane dotyczące rejestracji

Data pierwszej rejestracji kodu LEI
2019-07-30
Data ostatniej aktualizacji kodu LEI
2024-07-09
Status rejestracji kodu LEI
ISSUED
Data następnego odnowienia kodu LEI
2025-07-30
Zarządzanie LOU
Ubisecure Oy (RapidLEI)
Źródła zatwierdzenia
FULLY_CORROBORATED
Zatwierdzone w
National Court Register (Ministry of Justice)
Krajowy Rejestr Sądowy (KRS)Minsterstwo Sprawiedliwosci
Poland, Poland
RA000484
Zatwierdzony jako
0000800867
Inny organ zatwierdzający
Zatwierdzone w:
National Official Business Register (REGON) (Central Statistical Office of Poland)
Krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej (REGON)Główny Urząd Statystyczny
Poland, Poland
RA000654
Zatwierdzony jako:
383932184

Relacje

Podmioty dominujące
NON_CONSOLIDATING (Zgłoszony wyjątek bezpośredniego podmiotu dominującego)
NON_CONSOLIDATING (Zgłoszony wyjątek ostatecznego podmiotu dominującego)
Bezpośrednie podmioty zależne
Brak dostępnych danych dotyczących podmiotów zależnych
Ostateczne podmioty zależne
Brak ostatecznych danych o podmiotach zależnych