Wyszukiwanie LEI

Czy twój certyfikat LEI jest waźny? Sprawdź tutaj swój certyfikat LEI

BRIGHTSTAR GAMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ACTIVE

LEI: 984500DD4BABC8006969

ISSUED
Poland, WARSZAWA, ul. ALEJE JEROZOLIMSKIE 81/7, 02-001
Nazwa prawna
BRIGHTSTAR GAMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Zarejestrowany w
National Court Register (Ministry of Justice)
Krajowy Rejestr Sądowy (KRS)Minsterstwo Sprawiedliwosci
Poland, Poland
RA000484
Identyfikator podmiotu rejestrującego
0000801280
Jurysdykcja prawna
PL
Kategoria podmiotu
GENERAL
Kod formy prawnej podmiotu
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (pl)
O7XB
Status podmiotu
ACTIVE
Data utworzenia
2019-08-09

Adresy

Adres prawny
ul. ALEJE JEROZOLIMSKIE 81/7
02-001
WARSZAWA
PL-14
PL | Poland
Adres siedziby głównej
ul. ALEJE JEROZOLIMSKIE 81/7
02-001
WARSZAWA
PL-14
PL | Poland

Szczegółowe dane dotyczące rejestracji

Data pierwszej rejestracji kodu LEI
2019-08-29
Data ostatniej aktualizacji kodu LEI
2024-07-09
Status rejestracji kodu LEI
ISSUED
Data następnego odnowienia kodu LEI
2025-08-29
Zarządzanie LOU
Ubisecure Oy (RapidLEI)
Źródła zatwierdzenia
FULLY_CORROBORATED
Zatwierdzone w
National Court Register (Ministry of Justice)
Krajowy Rejestr Sądowy (KRS)Minsterstwo Sprawiedliwosci
Poland, Poland
RA000484
Zatwierdzony jako
0000801280

Relacje

Podmioty dominujące
NO_KNOWN_PERSON (Zgłoszony wyjątek bezpośredniego podmiotu dominującego)
NON_CONSOLIDATING (Zgłoszony wyjątek ostatecznego podmiotu dominującego)
Bezpośrednie podmioty zależne
Brak dostępnych danych dotyczących podmiotów zależnych
Ostateczne podmioty zależne
Brak ostatecznych danych o podmiotach zależnych