Wyszukiwanie LEI

Czy twój certyfikat LEI jest waźny? Sprawdź tutaj swój certyfikat LEI

CREED POWER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ACTIVE

LEI: 984500DEBE01FBVA3759

ISSUED
Poland, WARSZAWA, ul. GRZYBOWSKA 87, 00-844
Nazwa prawna
CREED POWER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Zarejestrowany w
National Court Register (Ministry of Justice)
Krajowy Rejestr Sądowy (KRS)Minsterstwo Sprawiedliwosci
Poland, Poland
RA000484
Identyfikator podmiotu rejestrującego
0001046214
Jurysdykcja prawna
PL
Kategoria podmiotu
GENERAL
Kod formy prawnej podmiotu
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (pl)
O7XB
Status podmiotu
ACTIVE
Data utworzenia
2023-07-06

Adresy

Adres prawny
ul. GRZYBOWSKA 87
00-844
WARSZAWA
PL | Poland
Adres siedziby głównej
ul. GRZYBOWSKA 87
00-844
WARSZAWA
PL | Poland

Szczegółowe dane dotyczące rejestracji

Data pierwszej rejestracji kodu LEI
2024-06-10
Data ostatniej aktualizacji kodu LEI
2024-06-10
Status rejestracji kodu LEI
ISSUED
Data następnego odnowienia kodu LEI
2025-06-10
Zarządzanie LOU
Ubisecure Oy (RapidLEI)
Źródła zatwierdzenia
FULLY_CORROBORATED
Zatwierdzone w
National Court Register (Ministry of Justice)
Krajowy Rejestr Sądowy (KRS)Minsterstwo Sprawiedliwosci
Poland, Poland
RA000484
Zatwierdzony jako
0001046214

Relacje

Podmioty dominujące
NATURAL_PERSONS (Zgłoszony wyjątek bezpośredniego podmiotu dominującego)
NATURAL_PERSONS (Zgłoszony wyjątek ostatecznego podmiotu dominującego)
Bezpośrednie podmioty zależne
Brak dostępnych danych dotyczących podmiotów zależnych
Ostateczne podmioty zależne
Brak ostatecznych danych o podmiotach zależnych