Wyszukiwanie LEI

Czy twój certyfikat LEI jest waźny? Sprawdź tutaj swój certyfikat LEI

KOBBE SPÓŁKA AKCYJNA

ACTIVE

LEI: 984500F50F12AD1EJC32

LAPSED
Poland, Warszawa, ul. Twarda 18, 00-105
Nazwa prawna
KOBBE SPÓŁKA AKCYJNA
Zarejestrowany w
National Court Register (Ministry of Justice)
Krajowy Rejestr Sądowy (KRS)Minsterstwo Sprawiedliwosci
Poland, Poland
RA000484
Identyfikator podmiotu rejestrującego
0000751289
Jurysdykcja prawna
PL
Kategoria podmiotu
GENERAL
Kod formy prawnej podmiotu
spółka akcyjna (pl)
FJ0E
Status podmiotu
ACTIVE
Data utworzenia
2018-10-17

Adresy

Adres prawny
ul. Twarda 18
00-105
Warszawa
PL-14
PL | Poland
Adres siedziby głównej
ul. Twarda 18
00-105
Warszawa
PL-14
PL | Poland

Szczegółowe dane dotyczące rejestracji

Data pierwszej rejestracji kodu LEI
2018-10-18
Data ostatniej aktualizacji kodu LEI
2024-05-25
Status rejestracji kodu LEI
LAPSED
Data następnego odnowienia kodu LEI
2024-05-25
Zarządzanie LOU
Ubisecure Oy (RapidLEI)
Źródła zatwierdzenia
FULLY_CORROBORATED
Zatwierdzone w
National Court Register (Ministry of Justice)
Krajowy Rejestr Sądowy (KRS)Minsterstwo Sprawiedliwosci
Poland, Poland
RA000484
Zatwierdzony jako
0000751289
Inny organ zatwierdzający
Zatwierdzone w:
Central Registration and Information on Business (Ministry of Enterprise and Technology)
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG)Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
Poland, Poland
RA000486
Zatwierdzony jako:
5252767198

Relacje

Podmioty dominujące
NO_KNOWN_PERSON (Zgłoszony wyjątek bezpośredniego podmiotu dominującego)
NO_KNOWN_PERSON (Zgłoszony wyjątek ostatecznego podmiotu dominującego)
Bezpośrednie podmioty zależne
Brak dostępnych danych dotyczących podmiotów zależnych
Ostateczne podmioty zależne
Brak ostatecznych danych o podmiotach zależnych