Wyszukiwanie LEI

Czy twój certyfikat LEI jest waźny? Sprawdź tutaj swój certyfikat LEI

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

ACTIVE

LEI: 259400L3KBYEVNHEJF55

ISSUED
Poland, Warszawa, Warszawa Książęca 4, 00-498
Nazwa prawna
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
Zarejestrowany w
National Court Register (Ministry of Justice)
Krajowy Rejestr Sądowy (KRS)Minsterstwo Sprawiedliwosci
Poland, Poland
RA000484
Identyfikator podmiotu rejestrującego
0000081582
Jurysdykcja prawna
PL
Kategoria podmiotu
GENERAL
Kod formy prawnej podmiotu
spółka akcyjna (pl)
FJ0E
Status podmiotu
ACTIVE
Data utworzenia
1994-11-09
Kod BIC
KDPWPLPWXXX

Adresy

Adres prawny
Warszawa Książęca 4
00-498
Warszawa
PL-14
PL | Poland
Adres siedziby głównej
Warszawa Książęca 4
00-498
Warszawa
PL-14
PL | Poland

Szczegółowe dane dotyczące rejestracji

Data pierwszej rejestracji kodu LEI
2013-12-09
Data ostatniej aktualizacji kodu LEI
2023-11-06
Status rejestracji kodu LEI
ISSUED
Data następnego odnowienia kodu LEI
2024-12-09
Zarządzanie LOU
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.)
Źródła zatwierdzenia
FULLY_CORROBORATED
Zatwierdzone w
National Court Register (Ministry of Justice)
Krajowy Rejestr Sądowy (KRS)Minsterstwo Sprawiedliwosci
Poland, Poland
RA000484
Zatwierdzony jako
0000081582

Relacje

Podmioty dominujące
NON_CONSOLIDATING (Zgłoszony wyjątek bezpośredniego podmiotu dominującego)
NON_CONSOLIDATING (Zgłoszony wyjątek ostatecznego podmiotu dominującego)
Bezpośrednie podmioty zależne
Ostateczne podmioty zależne