Wyszukiwanie LEI

Czy twój certyfikat LEI jest waźny? Sprawdź tutaj swój certyfikat LEI

ZACHODNIOPOMORSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO SPÓŁKA AKCYJNA

ACTIVE

LEI: 984500878QF5C8492E85

ISSUED
Poland, SZCZECIN, SZCZECIN ŚW. DUCHA 2, 70-205
Nazwa prawna
ZACHODNIOPOMORSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO SPÓŁKA AKCYJNA
Zarejestrowany w
National Court Register (Ministry of Justice)
Krajowy Rejestr Sądowy (KRS)Minsterstwo Sprawiedliwosci
Poland, Poland
RA000484
Identyfikator podmiotu rejestrującego
0000043530
Jurysdykcja prawna
PL
Kategoria podmiotu
GENERAL
Kod formy prawnej podmiotu
spółka akcyjna (pl)
FJ0E
Status podmiotu
ACTIVE
Data utworzenia
2001-09-19

Adresy

Adres prawny
SZCZECIN ŚW. DUCHA 2
70-205
SZCZECIN
PL-32
PL | Poland
Adres siedziby głównej
SZCZECIN ŚW. DUCHA 2
70-205
SZCZECIN
PL-32
PL | Poland

Szczegółowe dane dotyczące rejestracji

Data pierwszej rejestracji kodu LEI
2019-10-14
Data ostatniej aktualizacji kodu LEI
2024-02-06
Status rejestracji kodu LEI
ISSUED
Data następnego odnowienia kodu LEI
2025-02-24
Zarządzanie LOU
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.)
Źródła zatwierdzenia
FULLY_CORROBORATED
Zatwierdzone w
National Court Register (Ministry of Justice)
Krajowy Rejestr Sądowy (KRS)Minsterstwo Sprawiedliwosci
Poland, Poland
RA000484
Zatwierdzony jako
0000043530

Relacje

Podmioty dominujące
NON_CONSOLIDATING (Zgłoszony wyjątek bezpośredniego podmiotu dominującego)
NON_CONSOLIDATING (Zgłoszony wyjątek ostatecznego podmiotu dominującego)
Bezpośrednie podmioty zależne
Brak dostępnych danych dotyczących podmiotów zależnych
Ostateczne podmioty zależne
Brak ostatecznych danych o podmiotach zależnych